Ο Σύνδεσμος «Ένα Όνειρο μια Ευχή» είναι μέλος στις πιο κάτω οργανώσεις:

Ο Σύνδεμσος «Ένα Όνειρο μια Ευχή» έχει αδελφοποιηθεί με το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια Φλόγα Ελλάδος (floga.org.gr)